Nieuws

Hieronder kun je updates vinden over de activiteiten van de Nederlandse Bond voor Studenten E-sports. Zo organiseren wij Algemene Ledenvergaderingen (ALV’s) waarin wij input verzamelen vanuit onze lid-verenigingen en resultaten bespreken. Daarnaast organiseren wij jaarlijks Besturendagen voor bestuursleden van onze lid-verenigingen. Andere activiteiten zoals contact met derde partijen, competities of ontwikkelingen kunnen wij ook delen.

Digitale Algemene Ledenvergadering (07-2021)

Binnen deze digitale Algemene Ledenvergadering hebben we gesproken over de visie tegenover andere partijen zoals: Dutch College League (DCL), Branche Organisatie E-Sports en META.

Daarnaast zijn zaken zoals de financiën, de kascommissie en toekomstige privacy statement behandeld.

Met trots laten wij weten dat de InterCollege Clash deel zal worden van de NBSE in de vorm van een commissie. Ook is er een League of Legends Scrim Channel toegevoegd aan de publieke Discord server.

Digitale Algemene Ledenvergadering (09-2020)

Gedurende deze digitale Algemene Ledenvergadering hebben wij de huidige stand van zaken met onze lidverenigingen besproken. De competities zijn kort besproken waarnaast de interne lopende zaken.

Bedankt voor de input vanuit onze lidverenigingen.


Afsluitende Algemene Ledenvergadering (07-2020)

Afgelopen maand hebben wij digitaal onze afsluitende Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden terugkijkende op het eerste jaar. In dit eerste jaar hebben wij verschillende doelen kunnen behalen en wensen van onze leden weten te vervullen.

Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering (01-2020)

Deze maand hebben wij een halfjaarlijkse algemene leden vergadering georganiseerd. De eerste initiatieven van de NBSE beginnen op gang te komen en er zijn een hoop mooie samenwerkingen in het vooruitzicht. We zien talloze kansen en kijken uit naar een dynamische periode!


Bedankt voor alle input van de E-sports verenigingen: TSEA Link, ESEV Zehpyr, Blueshell E-sports, GEA Fairplay, NSE Amsterdam, Erasmus eSports, Dorans E-sport vereniging Nijmegen & DSEA.

Besturendag (10-2019)

In oktober hebben wij een Besturendag georganiseerd voor verschillende besturen van e-sportsverenigingen. Bestuursleden vanuit Eindhoven, Delft, Nijmegen, Groningen en nog meerdere plekken hebben kunnen genieten van 3 sprekers.

Er is besproken hoe een vereniging haar leden kan activeren, waarin een bestuur kan investeren en reguleren binnen haar vereniging en over sponsor acquisitie.

Wij willen nogmaals onze sprekers bedanken, en hopen dit jaar nog veel meer ontwikkeling te stimuleren binnen de e-sports scène van Nederland.

Oprichting (06-06-2019)

Wij zijn de Nederlandse Bond voor Studenten E-Sports. Opgericht op 6 juni 2019, met het doel om de belangen van studerende gamers in Nederland te behartigen. Hierbij zoeken wij verbinding met het maatschappelijke leven, de academische wereld en het bedrijfsleven.

Onze organisatiestructuur is gebaseerd op een bond en/of een vereniging, en wij bestaan daarom uit een bestuur en leden. Een bond is een non-profit organisatie, en enkel het belang en welzijn van onze doelgroep is ons speerpunt. Andere geïnteresseerde partijen worden aangemoedigd om contact op te nemen, mochten zij een mogelijkheid zien om ons doel na te streven.

Samen met onze leden, bestaand uit verschillende E-sportsverenigingen verspreid door heel Nederland, streven wij dit doel na. Wij delen via ons platform kennis, ervaring en connecties. En hopen in de toekomst een draagvlak te kunnen bieden voor verschillende activiteiten binnen de E-sports scéne.


%d bloggers liken dit: