Bestuur

Oud- Bestuur 2022-2023

Damon van der Velden

Secretaris & Oprichter

Maxime Van Elsué

Algemeen bestuurslid

Jos Buijvoets

Voorzitter & Oprichter

Guus Dekker

Penningmeester & Oprichter

Copyright © Nederlandse Bond voor Studenten E-Sports 2023