Over NBSE

Wie zijn we

Het overkoepelende orgaan voor studenten e-sporters in Nederland. Onze missie is het behartigen van de belangen van studerende gamers waarbij we verbinding zoeken met het maatschappelijk leven, de academische wereld en het bedrijfsleven.

Meer informatie over ons bestuur is hier te vinden.

Onze visie

We ondersteunen verenigingen bij het opleiden van bestuurders, het organiseren van evenementen en door het faciliteren van uitwisselingen en communicatie tussen de verenigingen.

We treden ook op voor de gezamenlijke belangen van de verenigingen in de buitenwereld. Zo praten we met (inter)nationale competities die studentengamers willen aantrekken, brengen we onze leden in aanraking met professionele e-sports organisaties en verspreiden we de boodschap dat e-sports een leuke bezigheid is waar bijvoorbeeld de overheid en universiteiten in kunnen investeren.

Copyright © Nederlandse Bond voor Studenten E-Sports 2023